Üdvözöljük a PRIMACTIVA Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. honlapján!

Magyarországon az új Polgári Törvénykönyvben (2013. évi V. tv.) szabályozott bizalmi vagyonkezelői szerződést kötő bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény tartalmazza a bizalmi vagyonkezelés intézményét. A fejlett nyugati társadalmakban a bizalmi vagyonkezelés több évszázados múltra tekint vissza, elsősorban az angol-szász területeken. A bizalmi vagyonkezelés lényege, hogy a vagyon tulajdonosa (a vagyonrendelő) hosszútávra lemond a tulajdonjogáról, jogainak gyakorlásáról, annak érdekében, hogy a bizalmi vagyonkezelő – szerződésben meghatározott feltételek mellett – a tulajdonos szándékainak megfelelően kezelje, szinten tartsa, gyarapítsa vagyonát, a tulajdonos vagy a kedvezményezettjei javára.

A Magyar Nemzeti Bank által, a bizalmi vagyonkezelés végzésére kiadott engedélyünk (H-EN-III-16/2017.) feltételei folyamatosan fennállnak. A törvényi feltételek következetes és szigorú betartása, pénzügyi biztosítékunk a magyar törvényeknek – és különösen a 87/2014. (III.20) Kormányrendeletnek – megfelelnek.  A nemzetközi érvényességgel is bíró szakmai felelősségbiztosításunk garanciát nyújt a hozzánk forduló ügyfelek iránti elkötelezettségünkhöz, megbízhatóságunkhoz.

Honlapunkon rövid áttekintést kaphat cégünk tevékenységéről, megtalálja cégünk legfontosabb adatait és elérhetőségeit.

Tevékenység

A PRIMACTIVA Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. által a bizalmi vagyonkezelés keretében kiemelten végzett, tervezett tevékenységek, termékek:

A személyek és családok speciális helyzetének és szándékainak megfelelő, új megoldások alkalmazása a generációs vagyontranszfer biztosítása érdekében. A bizalmi vagyonkezelés klasszikus, évszázadokkal ezelőtt kialakult céljának betöltését képezi ez a tevékenységünk.

A társasági részesedések, működő ingatlanok, vállalkozásokkal szembeni követelések hatékony, jövedelmező kezelése a vagyonrendelő által elvárt eredmények elérése érdekében. Ez a típusú tevékenység üzletrészek, részvénycsomagok, ingatlanok átvételével, és az ügyfél könyveiben nyilvántartott követelésének érvényesítésével jár.

Jelentős pénzügyi, vagyoni, termelési, kereskedelmi problémákkal küzdő, válsághelyzetben lévő vállalkozások tevékenységének, jogi, pénzügyi, vagyoni helyzetének újraszervezése, reorganizációja. Társaságunk megoldásként kínálja, hogy a reorganizáció során akár az átvett üzletrészekkel érintett gazdálkodó szervezet menedzsmentjét megtartva, annak bevonásával jár el, vagy saját szakértői köréből részben, vagy teljesen új menedzsment látja el vagyonkezelői tevékenységét.

Működő és nem működő vagyonelemek (társasági részesedés, ingatlan, követelés, műtárgy, értéktárgy, vagyonértékű jog) értékének, állagának óvása, megőrzése. Ebben az esetben társaságunk a ránk bízott vagyon tekintetében alapvetően kockázat kerülő, kockázat minimalizáló vagyonkezelési technikát és befektetési politikát valósít meg.

A kezelt vagyon, vagyonrészek értékének, állapotának megőrzésén, szükséges működtetésén túl azok értékesítése, likvid eszközre átváltása vagy közvetlen értékesítése. Ilyen jellegű tevékenységet kifejezetten a vagyonkezelési szerződés erre irányuló, tartalmú felhatalmazása, a vagyonrendelő kifejezett rendelkezése esetén végzünk.

A PRIMACTIVA Zrt. 2016-ota tagja a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének

Az alapítók
és a vagyonkezeléshez kapcsolódó tevékenységük bemutatása

MÁTRAHOLDING GAZDASÁGI TANÁCSADÓ ZRT.

A több, mint 25 éve alapított MÁTRAHOLDING Zrt. tevékenysége szervesen kapcsolódik a vállalkozói szféra vagyonkezelési tevékenységéhez.

A MÁTRAHOLDING Zrt. az ország egyik legnagyobb tapasztalattal rendelkező társasága a vállalkozások piacról történő kivezetése (felszámolási feladatok), a társaságok pénzügyi-gazdasági reorganizációja (csődeljárások) területén. Az elmúlt két évtizedben több ezer vállalat ügyével foglalkozott. Ebből több tucat társaság vagyona egyenként is meghaladta az 1 milliárd forintot és vagyonkezelésük is több évig tartott. A vagyonkezelés célját és annak minőségét folyamatos kontroll mellett mindig a hitelezők határozták meg.

A társaság másik kiemelkedő szakmai területe a gazdasági-pénzügyi szakértői tevékenység. Ennek keretében foglalkozik vagyonértékeléssel (ingatlanok, társaságok, immateriális javak); társaságok átvilágításával, piaci, termelési, pénzügyi-vagyoni szerkezetének átalakításával, reorganizációjával. Ezekhez az összetett feladatokhoz kiterjedt, magasan képzett műszaki, pénzügyi, számviteli, könyvvizsgálói, jogi, vagyonértékelő szakértői csapattal rendelkezik, akiknek munkájára a bizalmi vagyonkezelés során is feltétlenül számítunk.

A MÁTRAHOLDING Zrt. ezen tevékenységeken túl egyedi, nagyobb projektekkel is foglalkozik. Legjelentősebb feladata a közbeszerzés útján 15 évre elnyert, a magyar állammal kötött PPP szerződés alapján felépített, jelenleg 1500 fő férőhelyes szombathelyi börtön üzemeltetése, vagyonkezelése konzorcium keretében. Az állam nevében szerződő Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a kezdetektől elégedett munkájával.

A MÁTRAHOLDING Zrt. több mint húsz éve, az Állami Vagyonügynökség és jogutódjainak megbízásából az úgynevezett előprivatizáció során állami tulajdonban maradt kiskereskedelmi egységek vagyonkezelését, hasznosítását, értékesítését, bérbeadását végzi. A feladat jó színvonalú ellátását a megbízó mindig elismerte.

REFERENCIÁK

Társaságok reorganizációja csődeljárás alatt, üzemeltetése felszámolási eljárás alatt, ingatlanok hasznosítása, több éves üzemeltetése az értékesítést megelőzően.

A Magyar Posta teljes ingatlan portfoliójának felértékelése.

A MÁV Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a központi régiójában elhelyezkedő ingatlan vagyon felértékelése.

Az ÁPV Rt. megbízásából a CD Hungary Rt. komplex vagyonértékelésének elkészítése, vagyonértékének meghatározása.

Vagyonkezelés és üzemeltetés állami megbízásból: Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Kiskereskedelmi, vendéglátó egységek.

Tanácsadás, szakértői tevékenység megbízói: CIB Bank Zrt, K&H Bank Zrt, Raiffeisen Bank Zrt, Magyar Fejlesztési Bank Zrt, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, kis és középvállalkozások (Kkv-k) és a magánszféra.

PRIMÁTUS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

A PRIMÁTUS Zrt. 1998. február 16-án alakult, kizárólag pénzügyi szolgáltatás végzésére. Megalapítására és tevékenységének végzésére 594/1998. számon 1998. május 13-án kapta meg az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet engedélyét.

A társaság tevékenységi körét az egész ország területére kiterjedően a ” Pénzügyi lízing ” valamint a ” Pénzkölcsön nyújtása teljes körűen – beleértve a Faktoring tevékenységet” – szolgáltatások alkotják. A társaság a tíz éven át végzett eszköz- és ingatlan lízing, továbbá finanszírozási faktoring pénzügyi szolgáltatásai mellett elsősorban a követeléskezelési tevékenységével járul hozzá ügyfelei sikeres vagyonkezeléséhez.

Cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.
Telefon: + 36 1 887 49 30
Fax: + 36 1 887 49 31
Email: primactiva@primactiva.hu

Alapítás időpontja: 2016. szeptember 1.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-048979
Adószám: 25750922-2-42
Statisztikai számjel: 25750922-6420-114-01
MNB engedély nyilvántartási száma: H-EN-III-16/2017.

Közvetlen tulajdonosok:
MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.
PRIMÁTUS Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 9.
Telefon: + 36 1 887 49 30
Fax: + 36 1 887 49 31
Email: primactiva@primactiva.hu

Alapítás időpontja: 2016. szeptember 1.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-048979
Adószám: 25750922-2-42
Statisztikai számjel: 25750922-6420-114-01
MNB engedély nyilvántartási száma: H-EN-III-16/2017.

Közvetlen tulajdonosok:
MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt.
PRIMÁTUS Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Közvetett tulajdonosok:    
Kiss Elemér
Kiss Adrienn
Kiss Zsófia
Sámolyné Petró Adrien
Pokol László